Learniv
▷ 前回は不規則動詞 MISGET | Learniv.com
Learniv.com  >  ja  >  英語不規則動詞  >  misget


前回は不規則動詞 misget

不定詞

misget

過去形

misgot

misgat *

過去分詞

misgot

misgotten*この形式は廃止されたり、特殊なケースや、いくつかの方言で使用します
動詞から派生:

不定詞

過去形

過去分詞

get

[ɡet]

got
gat

[ɡɒt]
[gʌt]

got
gotten

[ɡɒt]
[ɡɒtn]
不規則動詞