Learniv
▷ 前回は不規則動詞 UNDERHEW ** | Learniv.com
Learniv.com  >  ja  >  英語不規則動詞  >  underhew


前回は不規則動詞 underhew **

不定詞

underhew **

過去形

underhewed

underhew*

過去分詞

underhewed

underhewn*この形式は廃止されたり、特殊なケースや、いくつかの方言で使用します
**(すべての形式で)この動詞は廃止または一部の方言と特別な場合にのみ使用されます
動詞から派生:

不定詞

過去形

過去分詞

hew

[hjuː]

hewed
hew

[hjuːd]
[hjuː]

hewed
hewn

[hjuːd]
[hjuːn]
不規則動詞