Learniv
▷ 前回は不規則動詞 PROOFREAD | Learniv.com
Learniv.com  >  ja  >  英語不規則動詞  >  proofread


前回は不規則動詞 proofread

不定詞

proofread

過去形

proofread

過去分詞

proofread

proofreaden **この形式は廃止されたり、特殊なケースや、いくつかの方言で使用します
動詞から派生:

不定詞

過去形

過去分詞

read

[riːd]

read

[red]

read
readen

[red]
[riːdn]
不規則動詞