LEARNIV.com  >  ja  >  英語不規則動詞  >  overgo


前回は不規則動詞 overgo **


不定詞

overgo **

過去形

overwent

過去分詞

overgone**(すべての形式で)この動詞は廃止または一部の方言と特別な場合にのみ使用されます


   
   


動詞から派生:

不定詞

過去形

過去分詞

go

[ɡəʊ]

went

[went]

gone

[ɡɒn]
不規則動詞