Learniv
▷ 前回は不規則動詞 OUTTHRUST | Learniv.com
Learniv.com  >  ja  >  英語不規則動詞  >  outthrust


前回は不規則動詞 outthrust

不定詞

outthrust

過去形

outthrust

outthrusted *

過去分詞

outthrust

outthrusted **この形式は廃止されたり、特殊なケースや、いくつかの方言で使用します
動詞から派生:

不定詞

過去形

過去分詞

thrust

[θrʌst]

thrust
thrusted

[θrʌst]
[θrʌstid]

thrust
thrusted

[θrʌst]
[θrʌstid]
不規則動詞