Learniv
▷ 前回は不規則動詞 MISSHOOT | Learniv.com
Learniv.com  >  ja  >  英語不規則動詞  >  misshoot


前回は不規則動詞 misshoot

不定詞

misshoot

過去形

misshot

過去分詞

misshot

misshotten **この形式は廃止されたり、特殊なケースや、いくつかの方言で使用します
動詞から派生:

不定詞

過去形

過去分詞

shoot

[ʃuːt]

shot

[ʃɒt]

shot
shotten

[ʃɒt]
[ʃɒtn]
不規則動詞