Learniv
▷ 前回は不規則動詞 MISBEFALL ** | Learniv.com
Learniv.com  >  ja  >  英語不規則動詞  >  misbefall


前回は不規則動詞 misbefall **

不定詞

misbefall **

過去形

misbefell

misbefelled *

過去分詞

misbefallen

misbefelled **この形式は廃止されたり、特殊なケースや、いくつかの方言で使用します
**(すべての形式で)この動詞は廃止または一部の方言と特別な場合にのみ使用されます
動詞から派生:

不定詞

過去形

過去分詞

fall

[fɔːl]

fell
felled

[fel]
[feld]

fallen
felled

[fɔːln]
[feld]
不規則動詞