Learniv
▷ 現在 meet | Learniv.com
Learniv.com  >  ja  >  英語不規則動詞  >  meet  >  現在


現在 meet
翻訳: 副う, 集う, 接触する, 遭う, 落ち合う, 寄合う, 寄り合う, 応ずる, 会う, 顔を合わせる, 出迎える, 遇う, ~に会う, 見える
あなたは、ページ上にあります 不規則動詞 meet


現在

I meet現在 (Present)

I
meet 
you
meet 
he/she/it
meets 
we
meet 
you
meet 
they
meet 


不定詞

meet

不規則動詞