Learniv
▷ 過去の完璧な連続 fit | Learniv.com
Learniv.com  >  ja  >  英語不規則動詞  >  fit  >  過去の完璧な連続


過去の完璧な連続 fit
翻訳: 合う, 適する
あなたは、ページ上にあります 不規則動詞 fit


過去の完璧な連続

I had been fitting過去の完璧な連続 (Past perfect continuous)

I
had been fitting 
you
had been fitting 
he/she/it
had been fitting 
we
had been fitting 
you
had been fitting 
they
had been fitting 


不定詞

fit

不規則動詞